RSS
 

“Purificatorul inimilor”

17 Mar

Hazrat Inayat Kahn – Maestrul sufit, a fost cunoscut de discipoli ca “Purificatorul inimilor” (“sufismul” vine de la “sofa” – care în arabă înseamnă “puritate” şi “sawfa” – “ales”).
Iniţiat în doctrina Nizamiyya, Suhrawardiyya, Qadiriyya sau Naqshband este ajutat de maeştrii comunităţii Shaykh în 1918 să ajungă în Occident. Aici cântă şi străbate trei continente predând doctrina sufită al cărei fondator este considerat.
Principala metodă, tehnică, exerciţiu de meditaţie sufită este recitarea numelor divine (“dhakir” – “reculegere”).

Ibn Ata Allah din Alexandria, spunea despre dhikr că este un proces care angrenează în acelaşi timp limba ca organ exterior dar şi inima, spiritul, intelectul şi conştiinţa. El defineşte acest exerciţiu spiritual ca fiind „purificarea de păcatul neatenţiei şi al uitării permanentei prezenţe divine.”
„Cel care doreşte să realizeze acest gen de meditaţie alege un loc plăcut parfumat pentru a chema îngerii şi dijnii, se aşează cu picioarele încrucişate şi cu faţa spre Mecca, ochii fiind închişi iar mâinile aşezate pe coapse. El vizualizează apoi în spaţiul dintre sprâncene chipul maestrului său. După aceasta, sufitul începe să rostească formula. „Nu există alt Dumnezeu în afară de Dumnezeu”. Astfel, prin afirmaţia „nu există alt dumnezeu”, practicantul îndepărtează totul din inima sa cu excepţia lui Dumnezeu, iar prin cuvintele „în afară de Dumnezeu” ajunge la esenţa sufletului său, astfel încât nimic altceva nu mai rămâne, decât prezenţa Divină.”
La fel ca în cazul dacilor care recitau Legile Belagines şi dansau în cerc în jurul lui Zamolxe sau asemeni apostolilor lui Iisus care dansau “choreea mystica” în timp ce Acesta le vorbea, recitarea poemelor sufite este acompaniată de instrumente muzicale şi însoţită de mişcări ale trupului şi gesturi ritualice. Adeseori, în aceste momente, sufiţii experimentează transa mistică.
„Fiecare fiinţă are o anumită vocaţie şi aceasta e cea care îi luminează viaţa. Cel care îşi ignoră vocaţia este un sfeşnic neaprins. Cel care se află în căutarea adevăratului ţel în viaţă va fi el însuşi găsit de acel ideal. Când ne concentrăm asupra acestei căutări, o lumină începe a ne înlătura confuzia. Numiţi-o revelaţie sau inspiraţie, spuneţi-i cum doriţi. Neîncrederea este cea care înşală. Sinceritatea ne călăuzeşte direct către ţel.” Hazrat Inayat Khan, – „Calea iluminării”

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply