RSS
 

Poluarea pânzei freatice

05 Feb

Foarte mulţi oameni aleargă la izvoare sau la fântâni pentru a umple butelii de plastic cu “apă curată”…
O fi curată apa asta provenită din pânza freatică?
Unii zic că NU!
Şi au dreptate!
Fântânile din Severin sunt cel puţin nesigure şi rapoartele periodice ale Direcţiei de Sănătate Publică confirmă afirmaţia.
Dar care sunt factorii care conduc la poluarea apei pânzei freatice atât de curate cândva?
US-OTA – Oficiul de Evaluări Tehnologice al Statelor Unite ale Americii identifică şase activităţi care poluează apele subterane.
“1) Surse de poluare datorate lucrărilor destinate evacuării anumitor substanţe în mediul subteran:
- percolarea în subteran din rezervoarele septice,
- infiltrarea din puţurile de injecţie folosite pentru descărcarea
apelor uzate,
- infiltrarea apelor din irigaţii la care s-a folosit apă uzată.
2) Surse de poluare datorate unor lucrări proiectate pentru stocarea, tratarea sau depozitarea substanţelor, care funcţionează necorespunzător:
- depozite de deşeuri (spălate de precipitaţii),
- depozite de materiale rezultate în urma excavaţiilor din
construcţii sau din activităţi miniere,
- rezervoare de stocare subterane sau supraterane (deversare,
fisurare, deteriorarea înbinărilor cu conductele de legătură),
- descărcarea în gropile de excavaţii a deşeurilor de orice fel.
3) Surse de poluare datorate lucrărilor proiectate pentru transportul unor substanţe:
- conducte destinate transportului substanţelor chimice sau apelor
uzate,
- spargerea ambalajelor şi împrăştierea pe sol a unor produse
chimice, în timpul transportului.
4) Surse rezultate din alte activităţi (surse indirecte):
- irigaţii,
- aplicarea pesticidelor, ierbicidelor şi a fertilizatorilor,
- depozite de deşeuri animaliere,
- apele provenite din precipitaţii pot polua solul prin dispersia poluanţilor în apele subterane.
- spălarea şoselelor (sare, alţi poluanţi),
- spălarea şi dizolvarea poluanţilor atmosferici,
- poluare urbană,
- drenajul în zonele miniere.
5) Surse de poluare datorate unor lucrări care favorizează descărcarea poluanţilor în subteran:
- lucrări de foraj executate necorespunzător,
- gropile de excavaţii pot colecta ape uzate provenite din zonele
urbane sau industriale.
6) Surse naturale de poluare a căror provenienţă este provocată de activităţi umane:
- interacţiunea dintre apele de suprafaţă şi cele subterane (când
regimul natural al apelor de suprafaţă este modificat de om,
necorespunzător),
- scurgeri naturale care transportă minerale dizolvate,
- intruziunea apelor sărate în acvifere în vecinătatea mărilor,
datorată unor lucrări de pompare efectuate necorespunzător.
Apa folosită la transportul deşeurilor din industria minieră şi metalurgică conţine fracţiuni de reactivi, folosiţi în procesul tehnologic al preparării, ca varul tehnic, cianura de sodiu, sulfatul de zinc, sulfatul de cupru, acidul sulfuric, carbonatul de sodiu, xantatul de sodiu, flotanololul, alcoolul, fosfacresolul, uleiul de
pin, silicatul de sodiu, substanţe radioactive.
Cantităţile de apă reziduală provenite de la diferite instalaţii de preparare a minereurilor se apreciază a fi de ordinul:
- de la o flotaţie de 250 t minereu/zi rezultă 1000 m3 de apă;
- de la o cianuraţie de 250 t minereu/zi rezultă 2000 m3 de apă;
- de la o spălătorie de 250 t minereu/zi rezultă 2500 m3 de apă.”…
Cine ne poate feri de introducerea în organismul nostru şi al copiilor noştrii a unor asemenea substanţe chimice periculoase?
Răspuns:
- “Da, aşae, aţi ghicit! – Echipamentele propuse de Dan Alexoae. Acelea care purifică apa prin osmoză inversă!”.
Informaţii, programări, inscrieri pe lista de aşteptare montaj, la telefoanele de mai jos…

Echipament de purificat apa – Dan Alexoae

 
No Comments

Posted in apa

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply